sv_florian-m

Sbor dobrovolných hasičů v Perknově byl  založen dne 23. července 1911. Perknov je od roku 1960  městskou částí Havlíčkova Brodu. Najdete nás na  západ od centra města v mírné dolině a malé vzdálenosti od řeky Sázavy.

Sbor dobrovolných hasičů je právnickou osobou, působící na úseku požární ochrany. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je zapsaným spolkem. Náš sbor je jeho přidružený (pobočný) spolek. Kromě běžných spolkových aktivit je cílem činnosti spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů i jejich majetku před požáry. Pomáháme také poskytováním pomoci při živelných pohromách a jiných událostech, všude tam, kde je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek spoluobčanů.

Od roku 1986 sbor nepřetržitě a celoročně pracuje s mládeží. Z řad mládeže je pak také pravidelně doplňována Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Havlíčkův Brod.

 


 

Rok 2020

  • 11. ledna 2020 - Valná hromada SDH Perknov
  • 1. března 2020 - dětský maškarní bál
  • 12. září - Soutěž o pohár starosty SDH Perknov

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 1998

Rok 1991

Additional information