sv_florian-m

Sbor dobrovolných hasičů v Perknově byl  založen dne 23. července 1911. Perknov je od roku 1960  městskou částí Havlíčkova Brodu. Najdete nás na  západ od centra města v mírné dolině a malé vzdálenosti od řeky Sázavy.

Sbor dobrovolných hasičů je právnickou osobou, působící na úseku požární ochrany. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je zapsaným spolkem. Náš sbor je jeho přidružený (pobočný) spolek. Kromě běžných spolkových aktivit je cílem činnosti spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů i jejich majetku před požáry. Pomáháme také poskytováním pomoci při živelných pohromách a jiných událostech, všude tam, kde je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek spoluobčanů.

Od roku 1986 sbor nepřetržitě a celoročně pracuje s mládeží. Z řad mládeže je pak také pravidelně doplňována Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Havlíčkův Brod.

Additional information