man-m
Základy dnešní zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce sahají do roku 1911, kdy byl dne 23. července Sbor dobrovolných hasičů v Perknově založen. Posláním jednotky je chránit zdraví a majetek spoluobčanů před požáry a živelnými pohromami nejen v obci, ale i v blízkém, okolí což dokládají zápisy v jednacích knihách sboru.

S účinností od 1. ledna 1997 byla z našich členů Sboru dobrovolných hasičů v Perknově zřízena obcí Havlíčkův Brod  Rozhodnutím č. 490/96 ze dne 16.12.1996 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Havlíčkův Brod – Perknov (JSDHO).

Do JSDHO je ke dni 31.12.2009 zařazeno 22 členů SDH Perknov.

 

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Additional information