O nás

 

Sbor dobrovolných hasičů v Perknově byl založen dne 23. července 1911 za významné pomoci pana Vratislava Hromádky – župního starosty a pana Františka Raupacha – župního velitele německobrodských dobrovolných hasičů. . U jeho zrodu stálo 44 členů, z nichž byl zvolen 9 členný výbor. Důvodem založení sboru bylo organizovaným způsobem po vzoru jiných měst obcí chránit zdraví a majetek spoluobčanů před požáry a živelnými pohromami nejen v obci, ale i v blízkém okolí což dokládají zápisy v jednacích knihách sboru. Podle tehdejších zvyklostí byl starostou sboru vždy starosta obce a obec za přičinlivosti členů se starala o jeho materiálně technické vybavení.


Sbor je občanským sdružením, právnickou osobou, které působí na úseku požární ochrany. Cílem činnosti je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.


Sbor v souladu své činnosti pomáhá veřejnosti, zejména obcím při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí, vyvíjí preventivně-výchovnou činnost mezi občany a mládeží, podílí na odborné přípravě členů, velitelů, strojníků a dalších specialistů jednotek požární ochrany, provádí údržbu, opravy technických prostředků a objektů PO včetně vodních zdrojů,organizuje kulturní a společenské akce a to nejen pro své členy.


Od roku 1986 sbor nepřetržitě a celoročně pracuje s mládeží, pravidelně se mládežnické kolektivy zúčastňují hry mladých hasičů Plamen. Z řad mládeže je pravidelně doplňována Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – JPO III.(JSDHO) , která byla zřízena v Perknově obcí Havlíčkův Brod k 1.1.1997

Additional information