Naše obec

 

Perknov - tvrz   Perknovská kaplička

 

3 km západně od Havlíčkova Brodu

 

Ves Perknov, kterou založili německobrodští měšťané ve 14. století, náležela pánům z Lipé. První zpráva o vsi pochází z r. 1382, kdy se po ní psal Jan z Perknova. V r. 1450 se tu připomíná Aleš z Perknova. Na počátku 16. století patřila ves s dvorem nejvyššímu maršálku Království českého Janu z Lipé  na Moravském Krumlově. V r. 1533, kdy Jan z Lipé prodal Perknov a ves Suchou s pustým dvorem vladykovi Petrovi z Kamberka, připomíná se perknovská tvrz poprvé. Jan z Lipé už před r. 1540 postoupil Perknov s tvrzí Janu staršímu Trčkovi z Lípy.

 

Záhy po náhlé smrti (+ 15.8.1540) prodali poručníci jeho dětí Perknov s poplužním dvorem obci města Německého Brodu.

 

I když při tomto prodeji není ve smlouvě o tvrzi zmínka, zdá se, že zcela zanikla. Německobrodští již v r. 1540 prodali perknovský dvůr - bývalý majetek Petra z Kamberka - Vondrovi z Perknova. Následujícího roku se tu již připomíná Mikuláš Čuřík. Jeho syn téhož jména zřejmě už před r. 1517 perknovskou tvrz obnovil, neboť v tomto roce se opět uvádí v německobrodské městské knize. Tehdy ji s dvorem koupil brodský měšťan Václav (Vaněk) pivovarník, který se potom psal z Perknova. Po jeho smrti (+ 1579) žila na tvrzi Václavova manželka Markéta, provdaná před r. 1582 za Tomáše Říhu. Po tomto roce nejsou již o tvrzi a jejich obyvatelích žádné zprávy.

 

Tvrz v Perknově stávala nad horním rybníkem nedaleko silnice vedoucí k Veselému Žďáru v místě, kterému se dříve říkalo Na parkáně. Dnes již po tvrzi nezůstaly žádné stopy.(jk)

 

 

Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku

Západní Čechy

Nakladatelství Svoboda

Praha 1985

univ. prof. dr. Zdeněk Fiala, DrSc, (předseda)

univ. prof. dr. Ladislav Hosák, DrSc.

doc. dr. Jakub Pavel, DrSc.

dr. Josef Janáček, prom. hist.

Ludvík Kotek, prom. hist.

Vedoucí autorského kolektivu : dr. Miloslav Bělohlávek

Additional information