Návštěva u jubilujících dobrovolných hasičů v Augustusburgu (Německo)

 

Od roku 1991 se odvíjí spolupráce a partnerství mezi mladými hasiči Havlíčkův Brod - Perknov a Německého města Augustusburg (Sasko). V letošním roce si naši přátelé připomínají již 140. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Proto jsme byli pozvání na pátek 25. března. K tomuto dni se vážou první písemné doložené dokumenty, potvrzující existenci dobrovolných hasičů. V tento den se před 140. lety v 15.00 hodin sešla jednotka a na cvičišti byla předvedena jejich zručnost při zacházení s hasičským nářadím a zejména se žebříky.

znak_augustusburgAugustusburg je malé město, které má zhruba 5 tisíc obyvatel. Patří do kraje střední Sasko, okres Freiberg. Zde žije necelých 42 tisíc obyvatel. Augustusburg se skládá z pěti místních částí a to: Augustusburg, Erdmannsdorf, Grünberg, Hennersdorf a Kunnersdorf. K největším pamětihodnostem patří samozřejmě zdejší zámek. První dochovaný zmínka o městě, které se tehdy jmenovalo Schellenberg, je z roku 1206. Město bylo chráněno hradem.  V letech 1528 a 1547 se stal hrad obětí požárů a zbyla zde jenom zřícenina. Roku 1568 byl stavitel Hieronymus Lotter pověřen vévodou Augustem  postavit zde lovecký zámek. Stavba trvala pouze čtyři roky. Později - roku 1899 se město přejmenovalo na Augustusburg. Dnes se v zámku nachází 5 trvalých výstav a muzeí, které jsou doplňovány řadou výstav a zejména v létě doprovodnými akcemi, jako jsou ukázky práce sokolníků a další. Ve městě se dále nachází lanová dráha (z místa v blízkosti městského koupaliště v Erdmannsdorfu do Augustusburgu), bobová dráha a svah s umělým povrchem na letní lyžování. Kromě zámku patří k pamětihodnostem evangelický městský kostel Svatého Petra, postavený v letech 1845 – 1896 a dřevěný most přes řeku Zschopau v místní části Hennersdorf.

Na oslavu výročí vyjela delegace perknovských hasičů, vedená starostou SDH panem Jiřím Kostkou a velitelem jednotky panem Janem Kadlecem. Doprovázeni byli panem Zdeňkem Šachem. Po překonání zhruba 280 kilometrů dojeli okolo páté hodiny do Augustusburgu na hasičskou zbrojnici, kde se později - od 19. hodin - konala slavnostní schůze. Byli mile přivítáni postupně šéfem augustusburských hasičů, okresním vedoucím mladých hasičů a člověkem, který stál za německou stranu u zrodu spolupráce v jedné osobě - panem Jürgenem Barthem, vedoucím mladých hasičů panem René Gläserem, dále předsedou spolku na podporu dobrovolných hasičů Augustusburg panem Barthelem, samozřejmě všemi známými augustusburgskými hasiči i již přítomnými hosty. Na místě byla naše delegace také přivítána starostkou města paní  Evelyn Jugelt. Na akci byli mezi hosty starostka města, okresní velitel dobrovolných hasičů, bývalý dlouholetý starosta města pan Eckardt, řada zástupců okolních a spolupracujících sborů dobrovolných hasičů a zástupci dalších spolků a sdružení, činných ve městě. Po úvodním slově starostky byl největší prostor věnován seznámení s historií dobrovolných hasičů od roku 1871 do současnosti. Tento projev přednesl pan Jürgen Barth. Dále vystoupil předsedou spolku na podporu dobrovolných hasičů Augustusburg pan Barthel. Tento spolek slavil skromnější, přesto hezké dvacitileté jubileum.

Následovaly zdravice a projevy hostů. Za naši delegaci přednesl zdravici pan Šach. Po poděkování za pozvání uvedl pozdrav starosty města Havlíčkův Brod pana Bc. Jana Tecla. Ten byl nahrán a předveden pomocí počítače a projektoru na plátno a dle našeho názoru sklidil největší aplaus. V našem projevu jsme zmínili a poděkovali za dvacetiletou spolupráci našich mladých hasičů.

Druhý den ráno jsme s vedením dobrovolných hasičů a mladých hasičů Augustusburg projednávali průběh roku 2011 v souvislosti s oslavou našeho stého výročí založení, dvacetiletého výročí spolupráce mladých hasičů a zejména společných akcí našich mladých kolektivů. Dle našeho názoru proběhla oslava 140 let založení v Augustusburgu hezky a důstojně. Může být jednou z inspirací pro naše chystané oslavy.

 

 

Starosta SDH Perknov

Jiří Kostka

Additional information