10. ledna 2014 - Valná hromada SDH Perknov

 

Výroční Valná hromada SDH Perknov proběhla v hasičské zbrojnici od 18:00. Za město Havlíčkův Brod se zúčastnil starosta Mgr. Tecl a místostarosta Ing. Jůzl. Valnou hromadu vedl jednatel SDH p.Milan Vondra a během ní vystoupili se svými zprávami starosta SDH p.Jiří Kostka starší, velitel jednotky p. Jan Kadlec, vedoucí mládeže p. David Prchal. Všichni představili činnost na jejich úseku a zhodnotili ji. Následovala diskuse, kde byly pouze doplněny některé body do plánu práce na rok 2014.

Na letošní rok je jako novinka v plánu zamýšlen společný výlet vlakem a kousek pěšky do Kácova. Přejeme nejenom sobě, ale i organizátorce tohto výletu, p. Janě Kaňkovské, aby se členové rozhodli a účastnili se jej.

 

Additional information