Cvičení IZS okresu HB 2014 - požár v ubytovně

 

Dne 29. dubna od 9. 00 hodin proběhlo v bývalém internátě zemědělské školy cvičení IZS okresu Havlíčkův Brod.Na tomto cvičení se podílela i výjezdová jednotka našeho SDH. Objekt zemědělské školy již není několik roků využíván a tak se pro provedení cvičení hodil. Problém je již i orientace v areálu a jeho jednotlivých objektech. V případě požáru a po zadýmení přístupové cesty museli být vyváděni "obyvatelé" internátu v ochranných maskách nebo být vyváděni pomocí výškové techniy, která na místo dorazila. Naše jednotka zabezpečovala zásobování vodou pro zasahující jednotky. Dopravovala vodu od hydrantu u vjezdu do areálu až na místo dalších cisteren. Na cvičení se kromě hasičů podíleli: PČR, zdravotní záchranná služba a správce objektu za majitele - krajský úřad - Kraj Vysočina.

Obráz

 

Additional information