16. ledna 2015 - Valná hromada SDH Perknov

 

Výroční Valná hromada SDH Perknov proběhla v hasičské zbrojnici od 18:00. Za město Havlíčkův Brod se zúčastnil starosta Mgr. Jan Tecl. Za HZS velitel stanice Chotěboř npor. Ing. Jiří Prchal a za OSH starosta p. František Grubauer. Valnou hromadu vedl jednatel SDH p.Milan Vondra a během ní vystoupili se svými zprávami starosta SDH p.Jiří Kostka starší, velitel jednotky p. Jan Kadlec, vedoucí mládeže p. David Prchal. Všichni popsali činnost na jejich úseku a zhodnotili ji. Poté byli oceni členové a členky SDH a následovala diskuse. Protože je rok 2015 volební, proběhly volby do výboru a volba delegáta na konferenci delegátů SDH okresu. Zde bude volen nový starosta SDH okresu, p.Grubauer ve svém příspěvku oznámil, že již nebude kandidovat. Výbor našeho SDH je prakticky staronový.V rámci příprav, debat se členy a přípravné členské schůze se nenašlo dostatek kandidátů.  Členové stávajícího výboru byli po projednání v členské schůzi ochotni na toto volební období znovu kandidovat.

Výbor i ostatní členové byli potěšeni, že se podařilo získat několik mladších členů a dva z nejmladších (po přestupu z mládeže), kteří mají zájem a jsou ochotni být členy výboru. Budou získávat zkušenosti.Doufáme, že se v dalších volbách projeví již jako kmenoví kandidáti, k nimž budeme moci pouze doplňovat další.

WP 20150116 001 

WP 20150116 002 

WP 20150116 003 

Additional information