září 2017 - MŠMT finanční prostředky z dotačního programu

 

 

MŠMT ČR poskytlo finanční prostředky z dotačního programu č. VIII pro rok 2017

Na základě obdrženého Rozhodnutí z MŠMT ČR číslo 502017_8_3360 nám byla přiznána neinvestiční dotace ve výši 50000,- Kč

201706301238 logo-msmt

Tato dotace bude sloužit pro odměnu mládežnických trenérů , k zakoupení sportovního materiálního zabezpečení pro mládež neinvestičního charakteru.Dále pro zdravotní , metodické, technické a servisní zabezpečení.

 

 

 

Additional information