18. září 2010 - Pohár IZS (Havlíčkův Brod - Dukla)

 

       V příjemné atmosféře krásného podzimního dopoledne byl v sobotu 18. září zahájen jubilejní patnáctý ročník soutěže jednotek požární ochrany „O Putovní pohár integrovaného záchranného systému okresu Havlíčkův Brod a Pohár poslance Parlamentu ČR“.

       Ve sportovním areálu HZS kraje Vysočina územního odboru Havlíčkův Brod na Humpolecké ulici se, krátce před desátou hodinou, sešlo dvaačtyřicet hasičských jednotek, aby mezi sebou změřily síly v netradičním pojetí požárního útoku, v jehož rámci bylo například úkolem, vylézt do prvního patra cvičné věže se závažím, dále pak nastříkat terče a následně všechno vybavení opět uklidit.

       Ale to se již připravovalo první družstvo, hasiči z Perknova. Bez přehnaného respektu a nervozity vyběhli perknovští hasiči na trať a zaběhli velmi slušný čas. Stopky se zastavily na údaji 2: 35: 10. Jak další družstva odbíhala a končila své pokusy, naděje na úspěšný výsledek rostly, doslova raketovým tempem. V polovině soutěže se přes perknovské mužstvo dostali hasiči z České Bělé a ve čtvrté desítce bojující hasiči z obce Kámen. Třetí místo již však perknovským hasičům zůstalo a tak se mohlo začít oslavovat.

       Na slavnostním nástupu byly všem účastníkům soutěžení předány hodnotné ceny, přičemž samotný ceremoniál zakončily projevy pozvaných hostů, mezi nimiž nechyběli poslankyně parlamentu České republiky Ing. Jana Fišerová CSc., starosta Havlíčkova Brodu Bc. Jan Tecl či plk. Jaroslav Nácovský, ředitel UO HZS.

       Na závěr je třeba perknovské jednotce dobrovolných hasičů poděkovat, za skvělý výsledek a reprezentaci místního sboru dobrovolných hasičů a přát si, že v dalších letech budou umístění stejná či ještě o malinký kousek lepší, než letos.

 

Bc. Jiří Svoboda

 Foto

 

 

Additional information