19. února 2013 - 40 let dětské soutěže Plamen

 

V loňském roce oslavila hra Plamen 40 let od založení.  Dne 19. února se na OSH Havlíčkův Brod sešlo 18 ze 20 pozvaných zakladatelů, pamětníků založení hry Plamen a zasloužilých vedoucích kolektivů mladých hasičů z okresu Havlíčkův Brod.Pro náš sbor je příjemné, že jedním z pozvaných byl i starosta našeho sboru, pan Jiří Kostka.

Starosta OSH František Grubauer seznámil všechny s činností Okresního sdružení hasičů v Havlíčkově Brodě, zejména s kolektivy mladých hasičů a jejich nynější činností. Posléze byl starostou OSH a oběmi náměstky předán pamětní odznak ke 40. výročí založení hry a Pamětní list. Mnozí z účastníků se neviděli hezkou řádku let. Na závěr popřáli dnešním vedoucím kolektivů mladých hasičů hodně zdaru v jejich prospěšné práci.

  ZOK 051Ji

 

Additional information