Cvičení IZS okresu HB 2013 - požár v nemocnici

 

Dne 20. května od 14. 00 hodin proběhlo v nemocnici v Havlíčkově Brodě cvičení IZS. Tématem byl požár v pátém patře - na oddělení ORL a očním. Na cvičení se podílely jenotky HZS KV, Havlíčkův Brod, Chotěboř a Světlá nad Sázavou, Perknov, Mírovka, Štoky, HZS podniků Čepro Šlapanov a SŽDC, stanice Havlíčkův Brod. Ze základních složek dále PČR Havlíčkův Brod a ZZS Havlíčkův Brod. Dále se účastnili Městská policie Havlíčkův Brod a velmi důležitá byla účast zaměstnanců Nemocnice Havlíčkův Brod, kteří si prověřili traumatický plán. Figuranty dělali studenti SZŠ a VOŠ Havlíčkův Brod. Cvičení proběhlo za účasti řady hostů a diváků, pro větší efekt byl prostor zakouřen suchým kouřem, který musely jednotky přetlakovým ventilátorem vytlačit ze "zasažených" prostorů. Naše jednotka zabezpečovala dopravu vody od hydrantu vedle emergency vstupu do prostor ORL a očního oddělení v pátem patře. Zajímavostí bylo, že jednotka, dopravující na heliport na střeše nemocnice "zraněného" musela  práci přerušit. Přistál zde totiž vrtulník se skutečným případem, který nesnesl prodlení. Práce, snaha a podíl všech cvičících byly při závěrečném hodnocení oceněny. Závěrem proběhla ještě společná prohlídka nových a nově vystavených prostor nemocnice.

 prDrtret

Additional information