3. - 5. července 1998 - SDH Perknov v SRN - soutěž

 

Již sedm let trvá spolupráce a zejména výměnné akce pro děti mezi SDH Perknov a Jugendfeuerwehr z Augustusburgu v Německu. Jeden rok se německé děti a jejich vedoucí účastní dětského tábora, pořádaného SDH Perknov u rybníka v jižních Čechách v Nakolicích a další rok naše děti jedou do tábora, pořádaného na různých místech v Německu. V letošním roce bude pořádán dětský tábor na Rujaně. Mimo tyto akce se každým rokem podílí děti z Perknova na víkendovém setkání mladých hasičů z okresu Freiberg. Součástí těchto setkání jsou hlavně soutěže, které mají zvyšovat obratnost, šikovnost a prohlubovat znalosti dětí. Letos se setkání mladých hasičů konalo v městečku Erdmannsdorf, poblíž Augustusburgu - u místního koupaliště - a to od 3.7. - 5.7.1998. Byl zde zbudován stanový tábor a jednotliví zástupci mohli stanové městečko i rozšířit svými dovezenými stany. Během setkání proběhly dvě soutěže - jednou z nich byla soutěž v hasičských dovednostech a druhá byla soutěž konaná v přírodě, která byla zaměřena na pozornost dětí, znalosti přírody a všímavost. Váhu tomuto setkání dodávalo to, že vítězi obou věkových kategorií hasičské soutěže se zároveň kvalifikovali a budou reprezentovat okres na celosaské zemské soutěži. Zde se projevilo to, že naše děti nebyly obeznámeny s pravidly, sledem jednotlivých dílčích disciplin a hlavně tuto soutěž dopředu nemohly trénovat. Přesto si vedly velmi dobře a v mladší kategorii obsadily o dvě vteřiny čtvrté místo. Za toto místo také obdržely diplom. Ve druhé soutěži rozpoznávaly děti během asi čtyřkilometrového pochodu podle mapy různé druhy stromů, hornin, trav, ale měly za úkol si hlavně všímat věcí okolo kterých šly. To se našim dětem povedlo a vyplatilo se, že si dělaly po cestě poznámky - když poslední otázkou bylo vyjmenovat všechny druhy užitkových dřevin, které po cestě viděly a veškeré značky, které na nich byly. Celkově naše děti překvapivě obsadily ze dvanácti družstev druhé místo a kromě diplomu si domů vezly i automobilovou ledničku. Mimo tuto oficiální část se během setkání konala řada drobných akcí. Konalo se například promítání filmů, přátelská utkání ve fotbalu a volejbalu a podobně. Přestože nám počasí nepřálo, našli se odvážlivci, kteří využili možnosti a dodrželi program akce tím, že se zúčastnili koupání za umělého osvětlení. Musíme říci, že nám méně otužilým při tomto naskakovala husí kůže. Lesk celému setkání dodala účast hostí na zahájení a vyhlášení výsledků celé akce. Zúčastnily se jich velitel mladých hasičů oblasti, velitel dobrovolných hasičů oblasti, starostka obce Erdmannsdorf i zemský rada ( funkce na úrovni naší přednostky okresního úřadu ). Všichni tito hosté ocenili výsledky, dosažené našimi dětmi v letošním roce.

Additional information