17. - 31. srpna 1998 - Hasičský dorost v Německu

 

V době od 17.8. - 31.8.1998 se hasičský dorost dobrovolných hasičů z Perknova  zúčastnil zájezdu do Německa. Jednalo  se o každoroční výměnnou akci a v  letošním roce tedy děti navštívily město Augustusburg, s nímž má Perknov  kontakty a po třech dnech, které zde strávily společně vyjely s německými mladými hasiči k baltickému moři.

Tábora se zúčastnily tyto perknovské děti :

Kafková Jaromíra, Krejčová Lucie, Pádivý Martin,             Toman Jan, Tomanová Kateřina, Vašek Martin,  Novák Martin, Pleskač Tomáš,  Neubauerová Žaneta

Pobyt v Augustusburgu byl zajímavý, děti viděly Augustusburgský zámek  a na  jeho dvoře  shlédly představení  místních sokolníků.

Z vystoupení na našich hradech a zámcích jsme zvyklí vídat v akci menší dravé  ptáky - poštolky, sokoly  a podobně. V Augustusburgu jsme viděli mořské  orly a dokonce supa, který s  dva a půl metru dlouhým rozpětím  křídel byl i ve  vzduchu až neskutečně velký.

Protože pobyt začal v době velkých  veder, koupali jsme se v sousedním městečku Erdmannsdorfu. Zde pro zajímavost děti již letos v červenci byly a při soutěži v rámci setkání mladých hasičů kraje Freiberg docílily velmi pěkných výsledků. Přestože  času nebylo  moc, navštívily  děti ještě  letní bobovou dráhu a při jízdách v kovovém  korytě bylo za letního parného večera hodně veselo.

Vlastní ubytování u moře bylo  v městečku Lubmin v Heimvolkschule, což je asi  obdoba naší základní umělecké školy. Děti spaly  po dvou na pokojích, kde  byly i vlastní sociálka a sprchový kout.

Na stravu  si nikdo nemohl  stěžovat a zlatým  hřebem snídaňových švédských stolů byl doma vyráběný  jogurt. Podle našeho názoru by se tam mohli přiučit i lidé od Danone.

 

A to hlavní - co děti viděly a  zažily u moře ? I lidé z  umělecké školy v Lubminu, tedy domácí, byli překvapeni, co všechno nám náš průvodce - starosta dobrovolných hasičů z Augustusburgu a krajský velitel mladých  hasičů kraje Freiberg v  jedné osobě, pan Jürgen Barth - ukázal a kam nás zavedl.

Vzhledem k tomu, že se už  druhý den našeho pobytu u moře silně ochladilo - domácí říkali, že přišel podzim - byly všechny výlety, procházky a zájezdy konány za příznivého počasí. Děti si na chladnější, deštivé počasí zvykly a potom už je hned tak nějaký déšť nerozházel.

Navštívili jsme museum průkopníka letectví Otto Lilienthala v Ulmu, muzeum zkamenělin a pravěkých  nálezů v Lubminu, přírodní rezervaci na ostrově Hiddensee, byli  jsme v informačním centru jaderné  elektrárny v  Greifswaldu, navštívili  jsme ostrov  Usedom a viděli  jsme technickou  památku -  zbytek železničního  mostu, který  už v  18. století  svým zvedáním  a spouštěním jedné části technicky vyřešil možnost průjezdu  velkých lodí. Dále jsme navštívili přírodní rezervaci na rybářském ostrově Ruden, který byl až donedávna proslaven  tím, že kvůli písečným  mělčinám a možnosti průjezdu větších lodí do  přístavů musel poskytovat služby lodivodů, přístav Freest  a místní museum rybářství  a tkaní koberců, město Greifswald, kde jsme také navštívili místní jednotku profesionálních hasičů. Také jsme viděli vojenské a  technické muzeum v Peenemünde, kde jsme obdivovali vojenskou  techniku, zejména pověstné  Hitlerovy tajné zbraně  - rakety  V1, vojenská  letadla současné  doby -  Mig 23, Suchoj 22, ale hlavně zde  zakotvenou malou raketovou loď, silami severoatlantického  paktu  nazývanou  Tarantula.  Děti  si  mohly všechno prohlédnout a techniku i prolézt.

Během našeho  pobytu jsme okusili  jízdu auty, lodí  a trajektem.

V moři jsme  se koupali všichni  jenom první den,  kdy nám počasí ještě přálo. Na konci pobytu se vykoupali už jen ti nejotužilejší nebo nejodvážnější  z nás a  bylo to spíše  symbolické rozloučení s mořem.

Závěrem bychom  chtěli poděkovat našim kolegům  a mladým kamarádům z Augustusburgu,

jmenovitě pak panu Jürgenu Barthovi. Také děkujeme našim příznivcům a sponzorům - jsou to  zejména:

 

Fa MARCON spol. s.r.o,

STAVBA, 1.stavební společnost a.s., Havlíčkův Brod,

Měšťanský Pivovar Havlíčkův Brod,

Fa Brabenec &Rakušan, zemní práce,

Zámečnictví Petr Novotný,

Městský úřad Havlíčkův Brod,

Hasičský záchranný sbor okresu Havlíčkův Brod,

a další.

 

Zároveň děkujeme i těm firmám, které si ani nepřály být jmenovány.

Additional information