man-m
Základy dnešní zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce sahají do roku 1911, kdy byl dne 23. července Sbor dobrovolných hasičů v Perknově založen. Posláním jednotky je chránit zdraví a majetek spoluobčanů před požáry a živelnými pohromami nejen v obci, ale i v blízkém, okolí což dokládají zápisy v jednacích knihách sboru.

S účinností od 1. ledna 1997 byla z našich členů Sboru dobrovolných hasičů v Perknově zřízena obcí Havlíčkův Brod  Rozhodnutím č. 490/96 ze dne 16.12.1996 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Havlíčkův Brod – Perknov (JSDHO).

Do JSDHO je ke dni 31.12.2009 zařazeno 22 členů SDH Perknov.

 

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

  • 28. května - cvičení Zóna 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Additional information