Historie

 

Přehled techniky Přehled požárů Přehled funkcionářů Z jednacích knih Černá kronika

 

1911
27 října
Vypukl v naší obci požár,při kterém náš sbor,veliké služby prokázal, též se dostavily i následující sbory:Něm.Brod,Veselí Žďár,Poděbaby a Lhota.Požár obmezen přičiněním usilovným,na dvě stavení,Beránkovi a
Blažkovi

 

1912
požár ve Vadíně

1913
Dne 29 července, byl sbor náš zůčastnělý, při vzejmutí bavlny v továrně v Perknově, činně se stříkačkou vystoupil a prakticky vše provedl.
29.žáří
Dne 29.září činně působil při požáru v Michalovicích
3.října
Dne 3 října činně púsobil sbor náš při požáru v naší obci když vyhořela stodola p.J.Novotného,též se dastavil sbor z Ves.Žďáru, ale činně nepůsobil poněvadž požár byl již naším sborem utlumen
30.října Zúčastnil se náš sbor 5 mužů při požáru v Něm.Brodě a činně působil
21.prosince Zúčastnil se náš sbor 5 mužů při požáru v Něm.Brodě a činně působil

1914

 

1915
požár na Chlístově

1916 - chybí záznamy

1917 - chybí záznamy

1918
Dne 27 září činně působil sbor při požáru v barákovém táboře na Rozkoši kde vyhořel jeden barák.

1919
19.září
19/9 1919 s účastnil se sbor požáru ve Veselém Žďáru kde činně působil a zachránil několik stavení,proto psalo se pojišťovací ústavy a sice "Slavia"Hasičská" a první české a byli tak galantní že vůbec ani neodpověděli
Dne 26 dubna působil sbor při požáru ve zdejší Továrně
Dne 13 května účastnil se sbor požáru v Něm.Brodě kde činně působil.

1920
Dne 14 září účastnil se sbor požáru v Něm.Brodě kde činně půpobil.

1921
Náš Sbor dobrovolných hasičů se během roku 1921 činně účastnil u čtyř požárů - 2 x v Něm.Brodě v Poděbabech a v Okrouhlici, a vykonal 2 cvičení se strojem a pochodové.

1922

 

1923
Dne 26 dubna působil sbor při požáru ve zdejší Továrně
Dne 13 května účastnil se sbor požáru v Něm.Brodě kde činně působil.
Dne 14 září účastnil se sbor požáru v Něm.Brodě kde činně působil.
Dostavil se sbor se strojem požáru v Německém Brodě v Hospodinské škole

1924

 

1925

 

1926

 

1927
31. ledna o 1/2 8 večer účastnil se sbor s 8 členy požáru ve Veselém Žďáru, kde čině působil

1928
14.června zúčastnil se sbor s 8 mi členy požáru ve Veselici.
7.září
dostavil se sbor se 7 členy k požáru v Něm.Brodě k továrně p.Banera

1929

1930

 

1931
Dne 4 června Zúčastnil se sbor dobr. hasičů požáru v Drátovně p.Vojtěcha Nováka, kde za pomoci několika mládenců domácích i přespolních činně působil.

1932
19.května
Pracoval sbor na zdolání požáru ve zdejší obci u p.Jana Nedělky, kde rychlou pomocí a přičiněním všech občanů oheň zdolán dříve než se mohl katastrofálně rozšířiti

1933
18.března Zúčastnil se sbor s 9 ti členy požáru v Dolním Chlístově kde činně působil od 7 1/2 h večer do 7 h ráno.
14. července Zúčastnil se sbor se 7 členy požáru ve Šmolovech u p. Merunky

1934
dne 3 dubna o 11 1/2 hod noční bylo viděti obrovskou zář směrem nad Veselým
Žďárem.Sbor se stříkačkou s 8 členy jel dokud neshledal, že oheň nachází se mimo rajon.Hořela v Lučici 3 čísla. Koně do stříkačky dal p.Novotný.

dne 18 dubna
Zúčastnil se sbor s 10 ti členy požáru v Něm.Brodě u p.Petráka, kam dojel 2 minuty po přijetí místního sboru s koňmi p.Votoupala.

dne 20. května o 7 hodině večerní jel sbor k požáru když potkal jisté auto zdělil šofér, že jest to v Březince u Světlé proto byl obrácen směr k domovu. koně dal br. Plodík č.p.6

dne srpna Jel sbor k požáru, než seznal ,že hoří až v Pohledu koně dal br.Plodík č.p.6

dne 5 listopadu o 1/2 6 h ráno hořel stoh p.Beránka ve Veselici

dne 19 listopadu Zúčastnil se sbor o 10 ti členech požáru v Něm.Brodě v Horní
ulici koně do stříkačky dal p.Votoupal

1935
Dne 15. července
Hořely lesy ve Vosyčinách, kdy sbor s 8 mi členy pracovali od 3 1/2 do 7 1/2 hod večer.Veliké štěstí byla rychlá pomoc přivolaná p.Kotlasem z Kotlasova Dvora, který vyslal hocha na kole pro hasiče. Po požáru čištěny hadice stroj.

Dne 24. srpna
Zůčastnil se sbor o 7 členech požáru ve Šmolovech.Koně dal br.Plodík a br.Ritschel po jednom.

Dne 31 srpna
Došla na Německorbodské nádraží objednaná mot.stříkačka od Fy.Ig. Stratílek z Vysokého Mýta. Po dovozu do naší obce byla provedena zatěžkávací zkouška a sice na Chlístovskou skálu k domu p. Beránka. Při natažení 175 m hadic na 1 proud nahoru a 25 m rovně bylo docíleno 14 atm tlaku.

1936
Dne 4 ledna
Pořádal sbor ples který se skvěle vydařil čistý příjem z něho 386 Kč.Když ples chýlil se ku konci byl přerušen náhlým"hoří" hořel br.Votoupala stoh.Sbor ujal se ihned práce od 5a1/4 hod do 12 hod polední

Dne 22 září hořel ve Veselici stoh ovsa p.Tajovského zůčastnilo se 8 členů bez stroje

1937
Dne 21 února Hořelo u Vonchanze č.p.37 o 3/4 na 1 hod v noci byli členové sboru Buzeni, aby chvátali na pomoc ohroženým.Což se nám asi za 1 hod podařilo.Oheň uhasit skoro načisto.Do rána uš tam zůstala jen silnější hasič. pohotovost.Nová stříkačka motorová pracovala bezvadně.To byl druhý případ kdy jí bylo použito při požáru.Členů bylo přítomno 12.Též nehoda se stala při bourání štítu, který byl popraskán Míla Ritschel upadl a vyvrknul si pravou ruku v loktě.

Dne 22 května
Zůčastnil se sbor u požáru v Něm.Brodě v továrně na lepenku počtem 7 mužů.

1942
Požár 5 února Byla neše obec v časných hodinách ranních o 3 l/2 hod vyrušena ze spánku.Hořelo u Jos.Kubáta čís.p.22 toho času starosta obce i sboru.K práci byla vzata motorová stříkačka která pracovala bezvadně ačkoliv byl mráz a studený vítr východní Požár byl v krátkosti utlumen, že nehrozilo sousedům nebezpečí,ačkoliv rozpálený a praskající eternit létal dost daleko na rybník.Shořel celý vrch i hospodářské stroje a polní nářadí.Na půdě jim shořely dvě kola prádlo šactvo i živobytí.tak že jim bude dnes těžko vše schánět jak pro sebe tak i pro dobytek. Po požáru byli zmrzlé hadice dopraveny na malých saničkách na Rozkoš do kotelny k uschnutí. Jak se požár stal nedalo se zjistit.Pravděpodobně od elektriky U požáru bylo 11 členů.Jeden člen byl při pořáru na půdě řádně polit vodou což nebylo v tom mrazu i větru nijak lákavé/ poz Jos.Zadina

Cvičení : 13 srpna
Byl sbor povolán o 10 1/2 hod večerní na požární cvičení do Něm.Brodu.Kde bylo velitelsky zděleno, že hoří celý horní střed města. Sbor byl určen, aby hájil celou Husovu ulici jelikož nemohl sehnat tolik hadic asi 800 m musel zůstat u tov.Br,Mahlerů od cvičení se vrátil 1 3/4 noční

1943
Dne 13 března bylo sboru oznámeno mezi polednem že v Něm.Brodě hoří stará škola u Děkanského kostela.Po telefonické rozmluvě s policejním úřadem vypravil se sbor ku požáru.Hašení se však již nezůčastnil. Požár byl zatím lokalizován.Koně byli p. Vomely

Požár :dne 19 března Byl sbor volán telefonicky několikrát na pomoc k požáru v
Něm.Brodě o 3 1/4 hod ráno.Hořely v Kozí ulici 3 čísla za dosti velkého větru ohrožoval požár celé horní město.Podařilo se po velké námaze domácího sboru a vajenského němec.hasičského sboru z letiště požár zdolat, tak že sbor nebyl nucen se činně zučastnit až na malé výpomoci při různých pracích.Koně byli br.Novotného.

Noční cvičení : 20 října
Ve večerních hodinách byl sbor volán telefonicky k nočnímu cvičení do Něm.Brodu.O půl šesté hodině večer vyjel sbor do Něm.Brodu.Bylo jím oznámeno že hoří střední budova nemocnice /kuchyň/ sbor ihned se ujal hájení okolních budov.Při přehlídce bylo shledáno vše v pořádku.

1944 chybí zápis

1945
3.července
Velký požár nádražního skladiště kde bylo uskladněno velké množství hořlavin a výbušnin. Na zvládnutí požáru aktivně pracovalo 10 bratří sboru.

1946

 

1947
Požár - Havl. Brod - Dexstra
Mirovka- Fridnava
hořící asfalt mezi obcemi Rozňákem a Radostínem
Dolní Chlístov - u Dlabáčků

1948
požár Kojetín

1949
požár - Okrouhlice - elektrárna
Skuhrov - nedojeli - porouchalo se jim auto mezi V.Žďárem a Rozňákem

1950

 

1951
Svatý Kříž - stoh

1952

1953

 

1954
Dolní Chlístov u Beránků

1956
12.února 
O desáté hodině dopolední byla místní jednota vyrozuměna telefonicky že v Havl.Brodě hoří pivovar.Členové místní jednoty se seběhli ke zbrojnici ale nemohli nikam jet protože nemají žádný dopravní prostředek, aby se k pořáru dostali.Proto se 5 členů rozhodlo jet k požáru autobusem

8.července
Požár na Rozkoši
Místní jednotka se požáru nezůčastnila protože neměla nikoho kdo by tam dopravil stroj a hadice

1957
Drogerie v Havl.Brodě

1958
požáry - H.Brod - dehet ve Státní silniční správě
H.Brod - elektrárna
Světlá nad Sázavou - pila
Okrouhličtí Dvořáci - u Dubnů /Vítek/

1959
požáry - Dexstra - H.Brod
Olešná

1960
požár 1 - Olešná

1961
požár - H.Brod - u mostu garáž
- Olešná

1962
16.června
Ve 4 hodiny odpoledne přihnala se bouře s průtrží mračen a krupobitím Kroupy padali přes dvě hodiny nepřetržitě ve velikosti velkých lískových ořechů.Bouře trvala od 4 hod do 10 hodin večer. V naší obci je hodně škody Co průtrž mračen napáchala Jen co sklepů bylo zatopených v naší obci i na kopci byli sklepy zatopeny které byli požárníky vyčerpány

17.června
Byla místní jednotka volána na pomoc do elektrárny, kde měli všecky kanály plné vody i studnu i sklep. Motorová stříkačka pracovala nepřetržitě čtyři hodiny než byla voda vyčerpána

7.července
Byla místní jednotka požádána o pomoc při vyčerpání vody z kanálů v Kafilérii, kde jim praskla trubka z přívodem vody ze studně Ze stříkačkou se pracovalo 2 hodiny než byla voda vyčerpána

3.srpna
Byla požádána místní jednotka aby zavlažila zasázenou krmnou kapustu u J.Z.D. aby neuschla což bylo řádně provedeno

1963
23 ledna 
- požár ...k požáru v autodopravě v Havl.Brodě soudruzi jeli čtyři ale v osobním autu neb ze stříkačkou nemohou jet jelikož je poškozená a na slíbenou opravu čekáme již 3 měsíce, ale žádný opravář se nepřihlásil. Opravu přislíbil s.Dajč co nejdříve provést.....

1966

Dne 17.října vypukl požár na stát.statku v Havl.Brodě na farmě Rozkoš .Místní pož.sbor ve složení Toman ,Ritschel, Krejčí ,Plodík 32, Toman 46 vyjeli k požáru. Hořel stoh slámy. Vodu bylo nutno dodávat přes 2 stříkačky z potoka, který je vzdálen od stohu asi 300 m. Perknovský PS dodával vodu PS H.Brod. Pohotovostní službu na požářišti zajistil PS Perknov - s.Toman a Ritschel. U stříkačky se porouchalo dynamo ,které hned druhý den s. Ritschel opravil.

22.prosince
Zápis ze schůze
Naše Místní jednotka požární ochrany je zaměřena hlavně na místní JZD a celou čtvrť, aby byla bez požáru. Jsme požárním sborem, který hlavně zajištuje pohotovosti v době odjezdu PS H.Brod a též jsme připraveni kdykoliv vyjet na pomoc v živelných pohromách.

1967
7.července
Hoří ! Kde ? V pletařských závodech KHB u nádraží.Na toto telefonické vyzvání vyjel Perknovský PS k ohni.Ukázalo se,že to byl poplach cvičný.Voda se táhla ze Sázavy. PS H.B. tlačil vodu do PSH.B.2 a ten našim požárníkům.PS dodával vodu do cisternového vozu PS H.B. Potom přijeli PS Štoky - Č.Bělá - Lípa - n.p.ZKL. Při hodnocení se ukázalo, že kladem je rychlost a obětavost členů PS.Nedostatkem zůstává neúplná vybavenost na příklad přejezdové můstky.To se netýkalo našeho sboru. Ukázalo se, že Perknovský sbor požárníků je dobře připraven a to i díky tomu, že má obětavé členy.

1971
13.srpna - členská schůze
O stavu techniky podává zprávu Toman Josef.Podává zprávu o výjezdu naší jednotky k požáru na Lipnici, kde se nemuselo zasahovat, protože řezačku uhasili sami.Podruhé se jelo na výzvu SNB do Kniku na les.Taktéž se nemuselo zasahovat.


1972
požár mlýna v Perknově. Velitel hovoří o této akci o všech nedostatcích i kladech a vysvětluje zatím známé věci.Děkuje všem za práci na tomto požáru..

1974

7.3. požár mlýna v Mrskovicích. Výjezd bal proveden v počtu členů 8..Naše jednotka při požáru nezasahovala vodou, ale pomáhala likvidovat pomocí druhým sborům

8.listopadu
Zásah u požáru ve Valečově. Zúčastnilo se 16.členů.Po zásahu bylo podáno občerstvení.

1978
6.srpna - výborová schůze
Prověrkové cvičení v Knyku bylo velmi dobře hodnoceno.Dále byla kladně hodnocena akce při likvidaci požáru školního statku v Havl. Brodě, kde náš sbor získal pochvalu. Akce se zúčastnilo 6. členů. Ze strany členů zúčastněných při likvidaci požáru byla konstatována v celku dobrá organizace likvidace požáru.

1984
...s.Toman....v likvidaci požárů bylo 7.výjezdů z nichž nejvíce
náročný byl požár "Zelenina"

1. 25.9. 1988 Psych. léčebna travní porost pož Cas 25 1+1
2. 24.8. 1988 Veselý Žďár - škola pplk.Zadina -poplach pož Cas 25 1+4
23.6. 1988 Lučice povodeň ev Cas 25,Da,pps 12 1+14
11.4. 1988 Havlíčkův Brod pivovar cvi Cas 25,Da 1+11
3. 14.2. 1988 H.Brod sídlo VPU hot Cas 25 1+3
22.5. 1989 Rozkoš strom pož Cas 25 1+3
28.7. 1990 H,Brod sídlo HZS hot Cas 25 1+4
16.7. 1990 Papšíkov dům pož Cas 25,Da 1+6
15.7. 1990 Perknov sídlo SDH hot 1+4
25.6. 1990 H. Brod námětové cvičení cvi Cas 25, Da 1+10
7.11. 1991 Mírovka námětové cvičení cvi Cas 25 1+3
2.11. 1991 Šmolovy námětové cvičení cvi Cas 25 1+3
11.3. 1991 H.Brod námětové cvič.ZKL cvi Cas 25,Da 1+10
7.2. 1992 H.Brod sídlo VPU hot Cas 25 1+3
6.1. 1992 H. Brod sídlo VPU hot Cas 25 1+3
4. 24.5. 1993 H. Brod čv Da,PPS 12 1+4
21.5. 1993 Herlify kůlna pož Cas 25 1+3
1.5. 1993 H.Brod sídlo VPU hot Cas 25 1+3


1997
V měsíci červenci naši vlast postihly katastrofální povodně jejichž rozsah naše vlast nepamatuje. Zasaženo bylo území celé Moravy a většina měst východních Čech ležících při řece Labi.
Naše SDH se přihlásila na pomoc Moravě přes HZS H.Brod.Po čtrnácti denní hotovosti byl náš sbor vyzván ředitelem HZS v H. Brodě panem majorem ing. Františkem Zadinou a dne 25.7. vyjela čtyřčlenná osádka SDH Perknov společně s hasiči z Přibyslavi,Ledče nad Sázavou ,Štoků a HZS H.Brod do města Hodonína, kde v mezicelním prostoru odčerpávala vodu ze zahrádkářské kolonie.Rozloha zaplavené kolonie byla 8 ha. Výška hladiny dosahovala 80 ti cm. Na čerpání vody byla nasazena tato technika: 3 stroje PPS 12, 3 kalová čerpadla o výkonu 500 l á 1 min. ,dále kalové čerpadlo PG 20 o min. výkonu 2000 l a l ks plovoucího čerpadla o min. výkonu 500 l . Tato nasazená technika pracovala nepřetržitě od 18 ti hod 25.7. do 29.7. do 14.00 hod, kdy došlo ke střídání osádek. 29.7.v ranních hodinách byly odstaveny PPS Přibyslavi a H.Brodu pro poruchu. Přibyslavskou „12“ perkňáci opravili, ale již nebyla nasazena. Vyjímkou, kdy se voda nečerpala byla noc ze soboty na neděli, sledovala se hladina řeky Moravy a zatopené oblasti.Mladina řeky Moravy byla o 84 cm výš než zatopená zahrádkářská kolonie.Průsak vody nebyl prokázán, a pan starosta města Hodonína v neděli ráno v 8.00 hod. zavelel - hoši je to dobrý, průsak není, čerpejte dál.Kalová čerpadla byla poháněna elektrocentrálou zapůjčenou CO okr.H.Brod, a čerpadlo PG 20 naftovým motorem dodaným městem Hodonín .Denní spotřeba PHM byla 500 l .PHM dodávali hodonínští sponzoři a na zavolání je na místo dovážela povodňová komise. Celkem bylo do vystřídání odčerpáno 120 000 litrů vody.
Naše skupina čítala 3 družstva po čtyřech hasičích ,tedy 12 lidí. Z Perknova v této skupině byli kpt. Bohouš Votoupal / velel celé havlíčkobrodské skupině/, p.Beránek Pavel, Beránek Zdeněk a Kostka Jiří st.
Ubytování a stravování nám městský úřad v Hodoníně zajistil v hotelu Panon.Hotel vyšel též městu vstříc a účtoval jen režijní ceny.
Ke střídání došlo 29.7. ve 13.00 hod. Střídala nás osmičlenná skupina složená z 5 ti hochů HZS H.Brod a tři „perkňáci“ - p.Krejčí Jaroslav ml., p.Pleskač Luděk a Kotlas Jiří ml.

Additional information