Historie

 

Přehled techniky Přehled požárů Přehled funkcionářů Z jednacích knih Černá kronika

 

Vážení návštěvnící této naší smutné stránky.

 

Na této stránce najdete ty, kteří stáli u zrodu našeho Sboru dobrovolných hasičů, ty, kteří dlouhá léta pracovali pro sbor, obec, ty kteří pomáhali svým spoluobčanům při požárech, živelných pohromách, ty kteří se starali o rozvoj obce a též o její kulturní žití.

 

Víme, že tento seznam není úplný, byl tvořen ze sborové kroniky a nám dostupných materiálů. Velice rádi přivítáme Vaše doplňující informace, za které Vám předem děkuji. Informace prosím zašlete na adresu: dhperknov@seznam.cz

 

Starosta SDH Perknov

Daniel Forman

 

S úctou vzpomínáme

Rok nar. Jméno a Příjmení Rok úmrtí Funkce v SDH Poznámka
1943 Jan Smejkal 2023 člen  
1951 Jiří Kostka 2023 Starosta SDH Zasloužilý hasič
1934 Jarmila Tomanová 2021 člen  
1940 Josef Toman 2020 Zasloužilý hasič  
1956 Jaroslava Nováková 2018 kronikář  
1933 Zadina František 2015 činný člen  
1938 Žáček Josef 2014 člen  
1955 Zadina Jaroslav 2013 člen JPO  
1938 Formanová Ludmila 2012 účetní, revizní komise  
1936 Hájek Karel 2012 člen  
1945 Plodík Jan 2012 řidič, strojník  
1923 Votoupal Osvald 2011 starosta 1970 - 1987  
1987 Engelmajer Marek 2005 mladý hasič  
1929 Toman Josef č.p. 46 2001 velitel Zasloužilý hasič
1947 Vondrák Václav 1999 řidič - strojník  
1926 Krejčí Jaroslav 1998 strojník  
1925 Palán Karel 1998 činný člen  
1940 Žáčková Eva 1998 členka  
1928 Nový Jiří 1997 činný člen  
1915 Mrkvička Karel 1995 pokladník  
1931 Krejčová Zdeňka 1993 členka  
1916 Plodík Josef č.7 1988 řidič - strojník  
1915 Lukeš Antonín 1987 pokladník  
  Veselý Josef 1986 činný člen  
1911 Ritschel Maxmilián 1983 řidič - strojník  
1927 Romanovský Václav 1981 jednatel  
1906 Novotný Bedřich 1980 člen Činný od r. 1929
  Toman Josef 1980 činný člen tesař
1895 Plodík Josef 1975 ZČ – činný člen tesař
1885 Plodík Josef 1970 jednatel  
1903 Zadina Josef 1967 tesař
  Kotlas Jan 1967 ZČ – přehlížitel účt Rolník
1894 Kubát Vojtěch 1967 kronikář  
1879 Horký Josef 1951 zakládající člen Č.p.20
1885 Nedělka Jan 1951 ZČ – činný člen zedník
1886 Novák František 1951 ZČ - trubač Dělník č.p.13
1880 Šimek Jan 1951 činný člen  
1870 Kotlas Jan 1950 činný člen Č.p.26
1886 Neivirt Josef 1936 ZČ - cvičitel rolník
  Novotný Jan 1936 ZČ – velitel rolník
1892 Nermut Vojtěch 1936 ZČ - důvěrník 20 let činným členem
  Beránek Tomáš 1932 ZČ - dozorce nářadí kovář
1884 Šimek František 1931 ZČ – činný člen dělník
  Beránek Alois 1929 činný člen Čp. 29
  Toman Václav 1929 činný člen Č.p. 53
1890 Pertl Jan 1917 ZČ – činný člen Padl na italské fontě
1896 Hájek Josef 1916 člen Padl na ruské frontě
1886 Plodík František 1916 ZČ - Č.p.6 Padl na srbské frontě
1874 Kotlas František 1915 Padl na srbské frontě
1896 Toman Josef č.p. 46 1915 činný člen  
  Beránek Jan   činný člen  
  Beránek Josef   činný člen  
1886 Caska Josef   ZČ – činný člen zedník
  Frühbauer Václav   činný člen U sboru od r. 1929
  Hlaváč Karel   zakládající člen  
  Cháb František   zakládající člen  
  Cháb Josef   činný člen  
  Cháb Ladislav   činný člen  
  Jůzl Josef   činný člen  
  Karel Jaroslav   činný člen  
  Krejčí Josef   ZČ-přehlížitel účtu domkář
  Kubát Josef   Starosta  
  Milichovský František   zakládající člen  
  Nermut František   ZČ - jednatel Dílovedoucí
  Novák Jan   činný člen dům č.p. 13
  Palán Karel   ZČ – starosta od-do  
  Pertl Josef   činný člen  
  Pertl Vojtěch   činný člen  
  Pertl Vojtěch ml.   ZČ – podvelitel rolník
  Plodík Bedřich   činný člen tesař
1896 Plodík František   ZČ – pokladník rolník – č.p. 35
  Plodík Václav    
  Stojan Alois   ZČ – činný člen dělník
  Stojan Jan   ZČ – činný člen zedník
  Suchý Václav      
1884 Šimek František   činný člen  
1895 Šimek Josef   činný člen  
  Šimek Rudolf č.p. 2   starosta  
  Šimek Václav   ZČ – činný člen dělník
  Šimek Václav   ZČ – činný člen zedník
  Štěpánek Jan   činný člen  
  Toman Josef   Č.p.33
  Vomela Alois   činný člen do r. 1928
  Zadina Jan   č.p.2
  Zadina Josef   Starosta od - do 28.8.1947 - 6.1.1951
  Zadina Josef   hostinský

aktualizováno: 23.4.2017

 

Additional information